Slik henter du ut en kredittsjekk for Viken

I Viken er den største sektoren Annen, som utgjør 15 % av aksjeselskapene i Viken. Sektoren det søkes mest etter i Business Index for Viken, er Forretningsmessig tjenesteyting og gjennomsnittlig rating i Viken er 64.87.
Gjør du forretninger med et foretak i Viken?
Få en gratis kredittsjekk

Benchmark for regioner

Nedenfor ser du nøkkelstatistikken for Viken i sin helhet.
Gjennomsnittlig rating i bransjen
Gjennomsnittlig limit i bransjen
Mer informasjon om kredittbarometer
Kredittverdiene skissert over utledes ved å gjøre en vurdering av alle selskapene i Viken.
Har firmaet ditt virksomhet i Viken?
Sjekk hvordan firmaet ditt gjør det sammenlignet med andre firmaer der du befinner deg.
Gratis kredittsjekk